Menu Sluiten

Geschiedenis van het Geslacht Spijker uit Blokzijl

Rond 1940 begon mijn vader, Cor Spijker, met het genealogisch onderzoek van onze voorouders: het geslacht Spijker uit Blokzijl. Niet alleen verzamelde hij veel gegevens over deze voorouders, maar ook over hun afkomst, geloof, beroepen en dergelijke. Daarmee was ons familieboek geboren.

Vanaf 1970 sloot zijn neef, mijn oom, Fred zich hierbij aan. Samen hebben zij vele, vele uren doorgebracht in archieven van gemeentes, kerken en organisaties; digitaal was er immers nog niets beschikbaar. Onderweg en thuis bediscussieerden zij oorsprong en afkomst van ons voorgeslacht: waar kwamen zij vandaan voor zij zich vestigden in Blokzijl? Was het Frans-Vlaanderen? Welke weg hebben zijn van daaruit naar Overijssel gevolgd? Speelde Noord-Holland een rol?

Ik heb aan de oorspronkelijke teksten en afbeeldingen niets toegevoegd, ik heb er niets aan bewerkt, hoewel er op internet soms heel eenvoudig nieuwe gegevens zijn te vinden. Ook heb ik niets weggelaten. De genealogie heb ik eerder al ingevoerd in www.geni.com.

Uiteindelijk bevat het boek 630 pagina’s met informatie en afbeeldingen over graanschuren, Wederdopers, Blokzijl, mattenschippers en natuurlijk ook de stamboom / genealogie van het Geslacht Spijker uit Blokzijl, te beginnen met Jan Spijker, geboren in Blokzijl/Vollenhove tussen 1562 en 1567.

Toen alles bijna gereed was, heb ik ook contact gezocht met Museum Het Gildenhuys Blokzijl. In ieder geval gaat deze digitale versie van het familieboek naar hun archief; dat geldt waarschijnlijk ook voor een gedeelte van de vele boeken en prenten die mijn vader heeft nagelaten.

Eindelijk -december 2020, het honderdste geboortejaar van mijn vader, tachtig jaar na aanvang- is het gehele boek nu voor alle huidige Spijkers en anderen beschikbaar. Dat heeft vele jaren geduurd en helaas hebben Cor en Fred Spijker de publicatie van hun werk niet meer mogen meemaken.

Maar in ieder geval gaat al hun werk nu niet verloren.