Menu Sluiten

Geschiedenis van het Geslacht Spijker uit Blokzijl

Inleidinkje

Omslag en titelpagina
Inleiding
Oorsprong van de naam Spijker
Spijkers of graanschuren
Wapens, merken en tekens
Opkomst van de wederdopers
De wederdopers in Münster
Verspreiding van de doopsgezinden
Geschiedenis van Blokzijl
Latere doopsgezinden
Het geslacht Spijker
Mattenschippers
Vreemde’ Spijkers
Genealogie van het geslacht Spijker
Aanhangsel
Tot besluit